Lời Hằng Sống Thứ Năm 15.11.2017: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CÁC ÔNGLời Hằng Sống Thứ Năm 15.11.2017 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :