Lời Hằng Sống Thứ Sáu 10.11.2017: HÃY SẲN SÀNG ĐÁNH ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Sáu 10.11.2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :