Lời Hằng Sống Thứ Tư 08.11.2017: HÃY SỐNG CHẾT VỚI ĐƯỜNG LỐI CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Tư 08.11.2017 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

0 nhận xét :