Ngày 17.11: kính thánh nữ Elizabét HungaryNgày 17.11: kính thánh nữ Elizabét Hungary

0 nhận xét :