Ngày 23.11: thánh Clemente I, vị giáo hoàng thứ 3 trong Giáo hộiNgày 23.11: thánh Clemente I, vị giáo hoàng thứ 3 trong Giáo hội

0 nhận xét :