Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 07/11/2017: Câu chuyện người hiện về từ luyện ngục• Hôm nay là ngày của hy vọng, cũng là ngày của nước mắt. • Mục tử tốt lành gần gũi dân chúng và có lòng trắc ẩn. • Nước Trời tựa hạt cải: tuy bé nhỏ nhưng đầy sức tăng trưởng. Cuối cùng là Câu chuyện người hiện về từ luyện ngục

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes