Thánh Ca và Đời Sống - Mẹ Xót Thương - Phan Hùng - Ca Đoàn CeciliaCecilia, BurbankThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Mẹ Xót Thương Tác Giả: Phan Hùng Trình Bày: Ca Đoàn CeciliaCecilia, Burbank Hát Về Ngài Lần Thứ 9

0 nhận xét :