Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Push the envelope (VOA)
Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Envelope là phong bì dùng để gửi thư. Vậy câu nói Push the Envelope có thể có nghĩa gì nhỉ? Chắc hẳn câu này phải có nghĩa gì khác chứ?
“Push the envelope” có nghĩa là vượt qua giới hạn thông thường. Nó có thể có nghĩa là rất sáng tạo. Câu này bắt nguồn từ các phi công. Từ “envelope” trong thành ngữ này thực ra là một thuật ngữ toán. Nó có nghĩa là một tập hợp các giới hạn an toàn cho máy bay. Ngày nay, câu nói này chủ yếu được dùng với nghĩa tích cực.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes