Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02/11/2017: Cách mạng tháng 10 là thảm họa của Nga và nhân loại• Thông điệp của Đức Thánh Cha gởi cho giới lao động Italia • Ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên • Những cử hành Phụng Vụ của Đức Thánh Cha từ đây cho đến cuối năm • Đức Thượng Phụ Kirill nói cộng sản là một đại thảm họa cho dân tộc Nga và nhân loại • Các chiến dịch phò sinh giúp tỷ lệ phá thai ở Hoa kỳ giảm 25% • Anh Giáo tuyên bố chấp nhận Tuyên Ngôn về Công Chính Hóa cuả Công Giáo và Tin Lành Luther • Đức Hồng y Gerhard Müller: Cuộc Cải Cách Tin Lành là ‘một vụ nổi loạn chống lại Thánh Thần’ • Cuộc trò chuyện giữa Ðức Thánh Cha với phi hành đoàn trên trạm không gian quốc tế.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes