Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lắp đặt hệ giàn giáo không gian ĐOẠN 2Nguồn: WGPSG Ngày 03-11-2017 Hệ thống giàn giáo không gian đoạn 2 bắt đầu được công ty Thép Việt Bình Dương tiến hành lắp đặt phục vụ cho việc sửa chữa phần mái ngói cao nhất - ngói Tây.

0 nhận xét :