Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chia sẻ với sinh viên công giáo Phát Diệm tại Lễ Truyền Thống lần thứ X

0 nhận xét :