Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ nhân ngày thế giới người nghèo, 19.10.2017: Người nghèo mở đường cho ta về TrờiĐTC dâng Lễ nhân ngày thế giới người nghèo, 19.10.2017: Người nghèo mở đường cho ta về Trời

0 nhận xét :