Xin Phó Thác - Thánh Vịnh 30Xin Phó Thác - Thánh Vịnh 30 (Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha...) Sáng Tác: Lm. Thành Tâm

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes