Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong thánh lễ cuối cùng tại Myanmar 30.11.2017Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong thánh lễ cuối cùng tại Myanmar 30.11.2017

0 nhận xét :