Giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con TV - Mùa Vọng Tuần 2Chương trình Mùa Vọng 2017 tuần 2 gồm: * Mađanata Xin Ngài Mau Tới * Đêm Thanh Bình * Hoạt Cảnh Giáng Sinh

0 nhận xét :