📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 01.12.2017📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 01.12.2017
1. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 01.12.2017- ĐỔI THAY VÀ BẤT BIẾN

2. Các bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico tại Myanmar
- Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ đại trào
- Bài giảng trong thánh lễ cuối cùng tại Myanmar
3. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxico tại Bangladesh
- Đức Thánh Cha đã tới Bangladesh, 30.11.2017
- Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội dân sự, và ngoại giao đoàn, 30.11.2017

----------------------------------------------------------------
📺 Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes