Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy 02.12.2017Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Bảy 02.12.2017:

1. Lời Hằng Sống Thứ Bảy 02.12.2017- TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
2. THÁNH CA: "Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện"
3. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxico tại Bangladesh
- Đức Thánh Cha và các lãnh đạo tôn giáo diễn tả tình bạn và ước mong hòa bình, 01.12.2017
- Đức Thánh Cha bắt tay thăm hỏi những người tị nạn, 01.12.2017
- Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ truyền chức Linh Mục, 01.12.2017Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes