📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chúa Nhật 03.12.2017
📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chúa Nhật 03.12.2017:

1. Đức Thánh Cha Phanxico nói với giới trẻ Bangladesh- Các con hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa

2. Bài Giảng của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc - trong Thánh Lễ - NGÀY GIÁO PHẬN - 2017

3. Tâm tình mục tử tháng 12-2017 của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
4. Ngày 03.12- Kính thánh Phanxico Xavie, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương Đông
5. Thánh Ca và Đời Sống - Trời Gieo Sương Xuống - Lm. Hoàng Kim - Ca Đoàn Teresa Long Beach
6. Giáo Hội Năm Châu 04-12-2017- Sứ điệp Ngày Hòa Bình thế giới 2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes