Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Ba 05.12.2017:📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Ba 05.12.2017:
1. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Tháng 12 năm 2017: Cầu nguyện cho các bậc cao niên

2. Thánh Ca: Mưa Vị Công Chính – Trình Bày: Phương Thảo, Đình Trinh, Cẩm Yến
3. Lời Hằng Sống Thứ Ba 05.12.2017: NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC PHÚC LOAN BÁO TIN MỪNG
4. Sống Mùa Vọng: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến
5. Tái sinh sau 4 năm sống đời thực vật nhờ đức tin và lời cầu nguyện

----------------------------------------------------------------
📺 Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes