📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Bảy 02.12.2017📺 Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Bảy 02.12.2017:
1. THÁNH CA: 
- Trời Cao 
- Mây ơi! Mưa Xuống
2. Ý nghĩa Mùa Vọng là gì? Và phải chuẩn bị tâm hồn như thế nào?
3. Lời Hằng Sống Chúa Nhật 03.12.2017: TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA
4. Thánh lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng 03-12-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes