LHS Chúa Nhật 17.12.2017: NGƯỜI LÀM CHỨNGLời Hằng Sống Chúa Nhật 17.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT NGƯỜI LÀM CHỨNG

0 nhận xét :