Lời Hằng Sống Thứ Ba 26.12.2017: 'ANH EM SẼ BỊ MỌI NGƯỜI THÙ GHÉT ...'Lời Hằng Sống Thứ Ba 26.12.2017 Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :