Lời Hằng Sống Thứ Bảy 16.12.2017: LOẠI BỎ DẤU MÔNG CHỜLời Hằng Sống Thứ Bảy 16.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :