Lời Hằng Sống Thứ Bảy 30.12.2017: NỮ NGÔN SỨ ANNALời Hằng Sống Thứ Bảy 30.12.2017 Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :