Lời Hằng Sống Thứ Năm 14.12.2017: VAI TRÒ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNGLời Hằng Sống Thứ Năm 14.12.2017 Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :