Ngày 03.12: Kính thánh Phanxico Xavie, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương ĐôngNgày 03.12: Kính thánh Phanxico Xavie, nhà truyền giáo vĩ đại của vùng đất Phương Đông

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes