Ngày 09.12: Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài GònNgày 09.12: Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

0 nhận xét :