Ngày 14.12: thánh Gioan Thánh Giá, tiến sĩ Hội ThánhNgày 14.12: thánh Gioan Thánh Giá, tiến sĩ Hội Thánh

0 nhận xét :