Thánh Ca và Đời Sống - Bài Ca Dâng Mẹ - Linh Mục Ân Đức - Ca đoàn Terêsa Long BeachThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Bài Ca Dâng Mẹ Tác Giả: Linh Mục Ân Đức Trình Bày: Ca đoàn Terêsa, Giáo Xứ Thánh Lucy, Long Beach

0 nhận xét :