Thánh Ca và Đời Sống - Trời Gieo Sương Xuống - Lm. Hoàng Kim - Ca Đoàn Teresa Long BeachThánh Ca và Đời Sống Bài Hát: Trời Gieo Sương Xuống Tác Giả: Lm. Hoàng Kim

0 nhận xét :