Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền ĐMHCG Sài Gòn chiều Thứ Bảy, ngày 02/12/2017Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền ĐMHCG Sài Gòn chiều Thứ Bảy, ngày 02/12/2017


“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02/12/2017: Cầu Nguyện cho Ân, Thân Nhân của Nhà Dòng

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes