Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14.12.2017: Đừng sợ, vì Ta đến giúp con!


Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14.12.2017: Đừng sợ, vì Ta đến giúp con!

0 nhận xét :