Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: At the drop of a hat (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Dỡ mũ có thể là một biểu hiện tôn trọng…Nhưng câu nói sau có nghĩa gì vậy nhỉ? Hãy cùng xem liệu Anna và Jonathan có câu trả lời không nhé. “At the drop of a hat” có nghĩa là hành động nhanh chóng, không trì hoãn hay lên kế hoạch nhiều. Thời xưa, thả mũ rơi xuống đôi khi là hiệu lệnh bắt đầu cuộc đua. Đó có thể là cội nguồn của câu nói này. Hãy nghĩ về một người chạy đua sẽ bắt đầu chạy ngay khi chiếc mũ rơi chạm đất. Trong ví dụ của chúng ta, Jonathan nói sẽ đi xem phim đó “at the drop of a hat.”

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes