Gp. Xuân Lộc: 'NGÀY GIÁO PHẬN' ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI - 02.12.2017

0 nhận xét :