Thánh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan Thầy Giáo Phận Bùi Chu tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai


[Trực tiếp] Thánh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội  - Quan Thầy Giáo Phận Bùi Chu tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai

0 nhận xét :