Giáo Phận Thái Bình: Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan thầy Hội con Đức Mẹ giáo phậnKính mời quý vị cùng hiệp thông với Giáo phận trong Thánh Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Quan thầy Hội con Đức Mẹ Giáo phận Thái Bình.

0 nhận xét :