Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 20.12.2017: Thánh Lễ dẫn đưa vào cuộc gặp gỡ Thiên ChúaĐức Thánh Cha tiếp kiến chung, 20.12.2017: Thánh Lễ dẫn đưa vào cuộc gặp gỡ Thiên Chúa

0 nhận xét :