Bài giảng của ĐTC trong thánh lễ Chúa Nhật 21.01.2018 tại Lima, thủ đô PeruBài giảng của ĐTC trong thánh lễ Chúa Nhật 21.01.2018 tại Lima, thủ đô Peru

0 nhận xét :