Bài giảng Hay lễ Mẹ Thiên Chúa - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn KhảmĐức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giám mục Giáo phận Mỹ Tho giảng lễ Mẹ Thiên Chúa, trong ngày Giáo xứ Phú Thọ Hoà làm Phép Khánh Thành Nhà Xứ & Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý, lúc 17g30 ngày 01/01/2018.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes