BÀI GIẢNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH CUỐI NĂM 2017THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH CUỐI NĂM 2017. CHA GIẢNG: GIUSE NGÔ VĂN KHA, DCCT HÀ NỘI THÁI HÀ: NGÀY 31/12/2017

0 nhận xét :