BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 15 - 17.01.2018Những tin chính sẽ phát: 01. Thánh Lễ Truyền chức Phó Tế Dòng Đa Minh. 02. Quần Cống giỗ Nhất Gia Tam Thánh. 03. Giáo xứ Bùi Chu Nghinh Đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du. 04. Caritas Huế.

0 nhận xét :