Giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa_18g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 25/12/2017"Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng". (Lc 2, 19) Giảng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa_18g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 25/12/2017 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes