Giáo Hội Năm Châu 01/01/2018: Giáng Sinh trên thế giới• Đức Thánh Cha lên tiếng về những cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Maradiaga • Nữ Hoàng Anh nói về niềm tin Kitô của mình trong thông điệp Giáng Sinh • Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân bão lụt ở Phi Luật Tân • Kinh truyền tin lễ thánh Stephano tử đạo • Bầu khí Giáng Sinh tại Thánh Địa • Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Mosul sau khi được giải phóng khỏi tay bọn khủng bố Hồi Giáo IS • Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Chile • Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Peru

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes