Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chúa Nhật 21.01.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Chúa Nhật 21.01.2018
1.LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 21.01.2018: BẮT ĐẦU XÂY DỰNG NƯỚC THIÊN CHÚA
2.Muối Men Cho Đời 54 - Chúa Nhật III Thường Niên B
3.Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên B - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

0 nhận xét :