LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Ba ngày 02.01.2018: SỐNG CHỨNG NHÂN



Lời Hằng Sống Thứ Ba ngày 02.01.2018 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :