LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Bảy ngày 06.01.2018 Con Là Con Ta Yêu DấuLỜI HẰNG SỐNG Lm. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT Thứ Bảy ngày 06.01.2018

0 nhận xét :