LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 11.01.2018: THA THỨ - QUÀ TẶNG TÌNH YÊULời Hằng Sống Thứ Năm 11.01.2018 Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :