LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 25.01.2018: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNHLời Hằng Sống Thứ Năm 25.01.2018 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH

0 nhận xét :