LỜI HẰNG SỐNG: Thứ Năm ngày 04.01.2018: Đường Dẫn đến Hạnh Phúc ThậtLời Hằng Sống Thứ Năm ngày 04.01.2018 Lm. Vinh sơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :