LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 12.01.2018: KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆNLời Hằng Sống Thứ Sáu 12.01.2018 Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :